Wat zijn de voorschriften voor steigerverlichting?


Wat zijn de voorschriften voor steigerverlichting?

Een steiger is een tijdelijk bouwwerk dat wordt gebouwd om het werk op bouwplaatsen te vergemakkelijken en werknemers in staat stelt op hoogte te werken. Gezien de vele ongevallen die zich als gevolg van steigers hebben voorgedaan, zijn er verschillende voorschriften opgesteld voor betere arbeidsomstandigheden voor de werknemers. Deze decreten hebben hoofdzakelijk betrekking op de opbouw, maar ook op de verlichting van vaste, hangende of rolsteigers. Ontdek hier de voorschriften voor steigerverlichting.

Kleine aanmaningen over steigers

Het is belangrijk om een paar herinneringen aan de steiger te maken, zodat de lezers op hetzelfde niveau van informatie zijn.

Wat is een steiger?

Steigers zijn tijdelijke constructies bestaande uit bruggen of loopbruggen die worden ondersteund door een houten of metalen frame. Het is gebouwd om arbeiders toegang te geven tot alle punten van een gebouw in aanbouw of reparatie. Afhankelijk van het gebruik, heb je vaste steigers en rolsteigers. Vaste steigers zijn er in drie vormen: buitensteigers, multidirectionele steigers en metselsteigers. Als constructie die werken op hoogte mogelijk maakt, moeten steigers volgens de veiligheidsnormen worden gebouwd om ongevallen te voorkomen. Helaas bestaat er geen CE-markering voor steigers. Niettemin is er een NF MARK-referentie om deze afwezigheid te compenseren.

Risico’s van ongevallen op steigers

Aangezien het gebruik van steigers delicaat is, valt het onder de arbeidswetgeving. Bij 50% van de problemen met steigers gaat het immers om vallen van hoogte. Afsluitingen, borden, valnetten, zijn allemaal middelen om rampen te voorkomen.

Waarom is steigerverlichting belangrijk?

Goede steigerverlichting is belangrijk omdat de meeste werknemers in de bouwsector geen specialisten zijn. Over het algemeen worden zij aangeworven na het volgen van korte opleidingscursussen. Dit zijn de CSSGC-opleiding, die ongeveer 30 uur duurt, en de cursus algemene kennis van de bouwnijverheid (15 uur). Deze twee opleidingen zijn zeker verplicht om op bouwplaatsen te mogen werken. Er is echter geen methode om na te gaan of de deelnemers de cursussen al dan niet hebben geassimileerd. Aan het einde van de opleidingscursussen worden de deelnemers namelijk niet geëvalueerd. Er is dus geen enkele manier om te weten of de tijdens de opleiding ontvangen begrippen goed worden beheerst. Om hen te helpen werken in omstandigheden die hun lichamelijke gezondheid waarborgen, is verlichting nodig. Verlichting en steigers op de bouwplaats zijn van essentieel belang om valpartijen door diverse oorzaken te voorkomen. Het kan gaan om uitglijden, struikelen, verlies van evenwicht of struikelen, soms als gevolg van slechte verlichting. Deze valpartijen kunnen bij de werknemers ernstig letsel veroorzaken, zoals breuken, hoofdletsels, hersenschuddingen, verrekkingen en verstuikingen. Adequate verlichting is een van de preventieve maatregelen om het risico op vallen te verminderen. Daarom zijn in het arbeidswetboek wetten opgenomen om een betere verlichting van steigers te waarborgen. De verlichting van steigers moet dus voldoen aan welbepaalde regels. Deze verordeningen hebben tot doel de gezondheid van de werknemers op bouwplaatsen te beschermen en hun veiligheid en fysieke integriteit te waarborgen.

Voorschriften voor steigerverlichting

Er zijn twee soorten verlichting:

  • Normale verlichting die de gebruikers van een steiger in staat stelt zich te bewegen zonder gevaar te lopen te vallen. Het maakt ook een normale werking van de werkstations mogelijk met een beter zicht.
  • Noodverlichting maakt evacuatie van personeel mogelijk bij het uitvallen van de normale verlichting. De geldende normen zorgen ervoor dat de verlichting aan haar doelstellingen beantwoordt.

Er zij echter op gewezen dat de verlichtingsvoorschriften in de verschillende landen van de eurozone uiteenlopen. Evenzo zij erop gewezen dat de fabrikant voor elk type steiger reeds de nodige verlichtingsvoorzieningen heeft getroffen. U moet dus de instructies volgen die bij elk type steiger horen. Als algemene regel geldt echter dat de verlichting van steigers de hele nacht moet branden. Dit komt overeen met 30 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopgang. Alle omheiningen van meer dan 1,2 m breed en 3,6 m lang moeten volledig verlicht zijn met veiligheidslichten. Een tussenruimte van maximaal 1,2 m moet in acht worden genomen. Palissades met een lengte van meer dan zes meter die uitkijken op woonstraten moeten volledig verlicht zijn met veiligheidslichten. Hetzelfde geldt voor omheiningen van meer dan 3,6 m die toegang geven tot hoofdstraten. Deze lampen moeten 2 m boven de grond worden geplaatst. Volledige en nauwkeurige verlichting is vereist op alle steigerplaatsen om het voor bestuurders gemakkelijker te maken van richting te veranderen. De verordeningen schrijven ook voor dat in alle drukke voetgangersgebieden volledige verlichting moet worden geïnstalleerd. Als uw werkzaamheden tot hindernissen of opstoppingen op de openbare weg zullen leiden, moet u dit aan de bevoegde autoriteiten melden. U moet zich dus houden aan de geldende voorschriften op het gebied van veiligheid en verlichting. Aangezien de voorschriften per regio verschillen, dient u contact op te nemen met de autoriteiten in uw regio of land.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *