Steigers zijn tijdelijke constructies die worden gebouwd om het werk op bouwterreinen te vergemakkelijken en werknemers in staat te stellen op hoogte te werken. Gezien de vele ongevallen die zich als gevolg van steigers hebben voorgedaan, zijn er verschillende voorschriften opgesteld om de arbeidsomstandigheden van de werknemers te verbeteren. Deze decreten hebben hoofdzakelijk betrekking op de montage, maar ook op de verlichting van vaste, hangende of rolsteigers. Lees hier meer over de voorschriften inzake steigerverlichting

Een paar geheugensteuntjes over steigers

Het is belangrijk om een paar herinneringen over steigers te geven, zodat de lezers op hetzelfde niveau van informatie zijn.

Wat is een steiger?

Steigers zijn tijdelijke constructies die bestaan uit bruggen of loopbruggen ondersteund door een houten of metalen frame. Als u meer geïnteresseerd bent in hout, nodig ik u uit om onze pagina te bekijken over 5 manieren om hout te gebruiken voor steigers. Het is gebouwd om arbeiders toegang te geven tot alle punten van een gebouw in aanbouw of reparatie. Afhankelijk van het gebruik, heb je vaste steigers en rolsteigers. Vaste steigers zijn er in drie vormen: buitensteigers, steigers met meerdere richtingen en metselsteigers. Als constructie voor het werken op hoogte moeten steigers volgens de veiligheidsnormen worden gebouwd om ongevallen te voorkomen. Helaas bestaat er geen CE-markering voor steigers. Er is echter een NF MARK referentie om dit gemis te compenseren.

Risico van ongevallen op steigers

Het gebruik van steigers is delicaat en valt onder de arbeidswetgeving. In feite heeft 50% van de problemen in verband met steigers betrekking op vallen van een hoogte. Barrières, panelen, valnetten, zijn allemaal manieren om rampen te voorkomen.

Waarom is steigerverlichting belangrijk?

Goede steigerverlichting is belangrijk omdat de meeste bouwvakkers geen specialisten zijn. Zij worden gewoonlijk aangeworven na het volgen van korte opleidingscursussen. Dit zijn de CSSGC-opleiding, die ongeveer 30 uur duurt, en de algemene kenniscursus voor de bouwsector (15 uur). Deze twee cursussen zijn zeker verplicht voor het werken op bouwplaatsen. Er is echter geen methode om na te gaan of de deelnemers de cursussen al dan niet hebben voltooid. Aan het eind van de cursussen worden de deelnemers namelijk niet geëvalueerd. Daarom is er geen manier om te weten of de tijdens de opleiding ontvangen concepten goed worden beheerst. Om hen te helpen werken in omstandigheden die hun lichamelijke gezondheid waarborgen, is verlichting nodig. Verlichting en steigers op de bouwplaats zijn essentieel om vallen door verschillende oorzaken te voorkomen. Het kan gaan om uitglijden, struikelen, verlies van evenwicht of struikelen, soms als gevolg van slechte verlichting. Deze valpartijen kunnen werknemers ernstig letsel toebrengen, waaronder botbreuken, hoofdletsels, hersenschuddingen, verrekkingen en verstuikingen. Een goede verlichting is een van de preventieve maatregelen om het risico op vallen te verminderen. Daarom zijn in het arbeidswetboek wetten opgenomen om een betere verlichting van steigers te waarborgen. De verlichting van steigers moet dus voldoen aan welomschreven voorschriften. Het doel van deze voorschriften is de gezondheid van de werknemers op bouwplaatsen te beschermen en hun veiligheid en fysieke integriteit te waarborgen.

Verordening betreffende de verlichting van steigers

Er zijn twee soorten verlichting:

  • Normale verlichting waardoor de gebruikers van de steiger zich kunnen verplaatsen zonder valrisico. Het maakt ook een normale bediening van de werkstations mogelijk met een beter zicht.
  • Noodverlichting maakt de evacuatie van personeel mogelijk bij het uitvallen van de normale verlichting. De geldende normen garanderen dat de verlichting haar doelstellingen bereikt.

Er zij echter op gewezen dat de verlichtingseisen in de verschillende landen van de eurozone uiteenlopen. Voorts zij erop gewezen dat de fabrikant voor elk type steiger reeds de nodige verlichtingsvoorzieningen heeft getroffen. U moet dus de instructies voor elk type steiger volgen. Als algemene regel geldt echter dat de verlichting van steigers de hele nacht moet branden. Dit betekent 30 minuten na zonsondergang en 30 minuten voor zonsopgang. Alle omheiningen van meer dan 1,2 m breed en 3,6 m lang moeten volledig verlicht zijn met veiligheidslichten. Er moet een maximale afstand van 1,2 m worden aangehouden. Omheiningen die langer zijn dan zes meter en op woonstraten uitkijken, moeten volledig verlicht zijn met veiligheidslichten. Hetzelfde geldt voor omheiningen van meer dan 3,6 m die toegang geven tot hoofdstraten. Deze lampen moeten 2 m boven de grond worden geplaatst. Volledige en nauwkeurige verlichting is vereist op alle steigerplaatsen om richtingsveranderingen voor bestuurders te vergemakkelijken. De verordening schrijft ook volledige verlichting voor in alle drukke voetgangersgebieden. Indien uw werkzaamheden hindernissen of opstoppingen op de openbare weg veroorzaken, moet u dit aan de bevoegde autoriteiten melden. U dient zich derhalve te houden aan de geldende veiligheids- en verlichtingsvoorschriften. Aangezien de voorschriften van regio tot regio verschillen, dient u contact op te nemen met de autoriteiten in uw regio of land.

Als u meer wilt weten over steigers nodig ik u uit om te kijken op onze pagina over Online verkoop van steigerhouten meubelen